Headerimage-lichtblauw-renner.jpg
Headerimage-lichtblauw-renner.jpg

Werken aan Nederland


Wij zetten onze expertise in duurzaam implementeren graag in voor organisaties met een sociaal-maatschappelijk karakter. Hen helpen we blijvend betere prestaties te boeken, vooral bij vraagstukken rondom teamprestaties, effectiviteit, organisatiecultuur en besturing & beheersing.

SCROLL DOWN

Werken aan Nederland


Wij zetten onze expertise in duurzaam implementeren graag in voor organisaties met een sociaal-maatschappelijk karakter. Hen helpen we blijvend betere prestaties te boeken, vooral bij vraagstukken rondom teamprestaties, effectiviteit, organisatiecultuur en besturing & beheersing.

Woningcorporaties


SCROLL DOWN

Woningcorporaties


 

De wereld van de woningcorporaties is volop in beweging. Waar een ondernemende cultuur jarenlang de norm was, verwachten politiek en samenleving dat corporaties nu de nadruk leggen op hun sociale functies. Aan de corporaties de taak hun weg te vinden in deze dynamische tijd. innergo ondersteunt corporaties, met oog voor de complexiteit van hun omgeving. En vanuit het besef dat de juiste klantbenadering en het creëren van duurzame waarde voor alle betrokkenen nu belangrijker zijn dan ooit.

Wij ondersteun(d)en woningcorporaties onder andere bij:

 • Strategie-ontwikkeling & executie

 • Procesoptimalisatie

 • Samenwerking verbeteren

 • Digitale dienstverlening

 • Assetmanagement

 • Integraal beheer

 • Klantgericht werken

 • Huurdersbelangen
 • Zelfsturing

 • Gegevenseigenaarschap & data-integriteit

 • Effectieve verbinding tussen sectoren (zorg-wonen-welzijn)

 

Gemeenten


SCROLL DOWN

Gemeenten


 

Gemeenten staan voor serieuze uitdagingen. Voorname thema's zijn decentralisatie, nieuwe samenwerkingsvormen, beheersing van geld en kwaliteit, ICT en transparantie. Op al deze fronten levert innergo een waardevolle bijdrage. Daarbij loont onze werkwijze – een integrale bewerking van leef- én systeemwereld. Onze aanpak stelt gemeenten in staat slimmer, beter en met meer plezier te werken. Helpt ze om steeds waardevoller te worden voor burgers en bedrijven.

Gemeenten hebben onze toegevoegde waarde ervaren bij:

 • Vertaling van beleid naar strategie en uitvoering

 • Procesoptimalisatie

 • Projectbeheersing & portfoliomanagement

 • Digitale dienstverlening

 • Stakeholdermanagement

 

Zorg en welzijn


SCROLL DOWN

Zorg en welzijn


 

Snel stijgende kosten, toenemende complexiteit en steeds hogere verwachtingen van ‘klanten’ – de zorg staat onder hoogspanning. Dit vraagt om oplossingen die werken. Onze focus: slimme, werkbare processen en een sterk beheerskader. Onze aanpak richt zich op de gehele waardeketen in de zorg. Samen werken aan betaalbare zorg, mét behoud van kwaliteit. Daar dragen wij graag aan bij.

Een greep uit onze recente bijdrage

 • Visualisering visie en strategie

 • Procesoptimalisatie

 • Implementeren van nieuwe systemen en werkwijzen

 • Verbeteren informatiemanagement

 

Rijksoverheid


SCROLL DOWN

Rijksoverheid


 

Rijksuitvoeringsdiensten zetten het beleid van de overheid om in concrete daden. Hun speelveld verandert. Ze moeten hun weg vinden in nieuwe rollen en nieuwe taken. Wij helpen ze innoveren terwijl ze hun stabiliteit behouden. Daarbij hebben we oog voor alle factoren die het speelveld van Rijksuitvoeringsdiensten beïnvloeden. Denk aan Rijksbrede samenwerkingen, decentralisatie, wisselende politieke voorkeuren, en toenemende belang van data. Wat de uitdaging ook is, wij vinden creëren snel vooruitgang.

Onze klanten hebben ons onder andere gevraagd om te helpen bij:

 • Strategieontwikkeling & -executie

 • Leiderschap & teamontwikkeling

 • Organisatieontwerp & -inrichting

 • Procesoptimalisatie

 • Digitale dienstverlening

 • Programma- & portfoliomanagement

 • Verbetering business intelligence

 • Stakeholdermanagement

 

Aan de slag

Voor elke sector geldt: innergo helpt bij het realiseren van betere prestaties. Van plan naar praktijk. Ontdek de voordelen van duurzaam implementeren, bel meteen voor een kennismaking:
(030) 87 86 329.