‘Gedrag moet altijd voortkomen uit een helder en krachtig vertrekpunt: je visie en je ambitie. Door deze vast te leggen in een tekening, is ons ondernemingsplan een krachtig instrument geworden. De tekening is nog steeds een belangrijk kompas voor onze organisatie.’ - Nico de Pijper, directeur-bestuurder Zorgwaard.

Uitdaging

Zorgwaard is de belangrijkste aanbieder van thuiszorg, verpleegzorg en welzijnsdiensten in de Hoeksche Waard. Tijdens de ontwikkeling van een nieuw meerjarig ondernemingsplan vroeg Zorgwaard ons om ondersteuning.

Actie

Een ondernemingsplan is veelal tekst op papier. Een risico hiervan is dat eenieder er – veelal onbewust – een eigen waarheid op projecteert. Om dit te voorkomen, kozen we er bij Zorgwaard voor om met het hele MT te gaan tekenen. Hiervoor hebben alle MT-leden allereerst een korte tekencursus gevolgd. Daarna zijn we aan de slag gegaan.

Resultaat

Tekenen blijkt keer op keer een speelse en zeer effectieve manier om verschillen in perspectieven en denkkaders boven water te krijgen, het gesprek hierover te faciliteren en samen te zoeken naar oplossingen die gedeeld en gedragen worden. Zo ook hier. Dit leverde inspirerende sessies op, die zorgden voor een helder beeld van de ambities en opgave van Zorgwaard. Met als resultaat: het ondernemingsplan in één tekening.

Meer weten over dit project? Bel Martijn van der Weijden (06 537 686 75) of stuur een mail naar m.vanderweijden@innergo.nl.


interesse?

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.