Elke woningcorporatie moet diensten van algemeen economisch belang scheiden van diensten die dat volgens de Woningwet niet zijn. Met hulp van innergo kreeg Stadgenoot dit snel voor elkaar.

Uitdaging

De Woningwet heeft veel impact op woningcorporaties. Voornaamste opgave: met ingang van 2018 moeten ze activiteiten die de wet als niet-daeb beschouwt volledig hebben gescheiden, juridisch of administratief. Denk aan het ontwikkelen van koopwoningen, het verhuren van commercieel vastgoed en het verhuren van woningen in de vrije sector. Maar hoe bepaal je de koers en implementeer je deze?

Actie

Stadgenoot riep een stuurgroep in het leven, gericht op drie werkstromen: het scheidingsplan DAEB/niet-DAEB, de administratieve inrichting, en governance. innergo leverde een bijdrage aan alledrie de stromen en werd direct verantwoordelijk voor de administratieve inrichting. Stap één: het ontwikkelen van scenario’s, mede op basis van gesprekken binnen en buiten de organisatie. Dit leidde tot een koers voor implementatie. Vervolgens stelden we werkpakketten samen voor IT, Finance en Processen, en formeerden we per werkpakket een team bestaande uit mensen van Stadgenoot. Zo faciliteerden we het volledige proces, steeds in nauwe samenwerking met Stadgenoot.

Resultaat

Stadgenoot heeft snel kunnen anticiperen op de nieuwe wet. Aan de hand van een helder afwegingskader is de werkwijze aangepast, daarbij ondersteund door enkele systeemtechnische aanpassingen. DAEB en niet-DAEB activiteiten zijn gescheiden zonder impact op huurders en leveranciers, op een wijze waarvoor intern veel draagvlak was.

“Het is niet gezegd dat bij een andere corporatie hetzelfde scenario was gekozen”, vertelt Sander van Maurik van innergo. “Het vraagstuk is complex, veel factoren spelen een rol. De best mogelijke aanpak doet daarom recht aan de situatie waarin een corporatie verkeert.” Juist hier maakt de aanpak van innergo een verschil, meent hij. “Wij zorgen voor vooruitgang door het overzicht te houden, door mensen bij elkaar te brengen, en door niet voor maar met ze te werken. Erg gaaf om te zien wat dit bij Stadgenoot heeft opgeleverd.”

Meer weten over deze case? Bel Sander van Maurik via 06 - 573 20 068 of stuur een e-mail naar s.vanmaurik@innergo.nl.

Meer over de Woningwet:

Blog ‘Dealen met daeb’

Interview Franck Storm

 


Interesse?

Neem contact op voor
een vrijblijvende afspraak.