Cases-logos-Rijkswaterstaat-wit.png
 

Effectief samenwerken vergt dat je elkaar kent en regelmatig overlegt. Dat geldt zeker voor Rijkswaterstaat, waar duizenden professionals binnen en buiten de organisatie samenwerken aan goede en veilige infrastructuur en (water)wegen.

Uitdaging

Medewerkers van Rijkswaterstaat (RWS) zijn gewoonlijk veel op pad, overal in het land. Daarnaast werken ze veel samen met externe partijen én zijn projecten bijna per definitie complex, waardoor vaak veel verschillende afdelingen en partijen betrokken zijn. Om de onderlinge samenwerking te bevorderen, koos RWS voor ‘Skype voor Bedrijven’. innergo werd gevraagd om de implementatie te begeleiden, specifiek op het vlak van adoptie, gebruik, draagvlak en interne activatie.

Actie

Voor deze opdracht hebben we opgetreden als linker en rechterhand van de projectleider. We zijn gestart met een plan van aanpak dat we hebben opgesteld met verschillende betrokkenen uit de organisatie. Belangrijk onderdeel: het in kaart brengen van de interne en externe doelgroepen. Met een grootschalige campagne hebben we de organisatie bekend gemaakt met de voordelen van Skype voor Bedrijven. Ook: demonstraties voor managers, zodat zij hun teams kunnen activeren en motiveren. Belangrijk aspect was ook het organiseren van trainingen én het werven van ambassadeurs onder vroege gebruikers. Hen stelden we in staat om collega’s in de praktijk op gang te helpen.

Resultaat

Alhoewel het traject nog steeds loopt, zijn de eerste resultaten erg positief. Ons initiatief om een animatie te ontwikkelen voor het binden en boeien van gebruikers pakte erg goed uit. Medewerkers reageren enthousiast. Momenteel treffen we voorbereidingen om ook de bedrijfsbrede uitrol van Skype voor Bedrijven op smartphones en tablets te ondersteunen.

Meer weten over dit project? Neem contact op met Simone Freijer (06 200 448 98) of stuur een mail naar s.freijer@innergo.nl.


Interesse?

Neem contact op voor
een vrijblijvende afspraak.