Cases-logos-Rijkswaterstaat-wit.png
 

Rijkswaterstaat is hard op weg een datagedreven organisatie te worden. Om deze digitale transformatie te versnellen, is RWS Datalab in het leven geroepen. innergo vervulde een voorname ondersteunende rol bij de inrichting van dit bijzondere programma.

Uitdaging

Toenemende technische mogelijkheden creëren wereldwijd grote kansen. Zo ook voor Rijkswaterstaat. RWS werkt aan een praktijk waarin slimme sensoren, big data en innovatieve oplossingen het mogelijk maken om een hogere kwaliteit te koppelen aan lagere kosten. RWS Datalab, dat begon als programma, vervult hierbij een voortrekkersrol. De leiding van het lab vroeg innergo om de inrichting van het lab te ondersteunen.

Actie

De professionals van RWS Datalab verstaan hun vak. Het was daarom vooral zaak om de data scientists en andere specialisten heldere kaders te bieden waarbinnen ze kunnen excelleren. Aan de hand van diverse werkvormen hebben we deze kaders in de opstartfase gecreëerd. We hadden daarbij oog voor processen en het scherp definiëren van rollen, taken en verantwoordelijkheden, evenals voor cultuur, teamvorming en samenwerking. Mede op basis hiervan kon RWS Datalab snel progressie boeken.

Resultaat

Na de officiële installatie in februari 2017 heeft RWS Datalab in korte tijd een stevige positie verworven. Het snelgroeiende team neemt steeds meer innovatieve projecten ter hand en ontmoet veel enthousiaste reacties, zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat. Het slaagt er steeds beter in de geambieerde rol van voortrekker en aanjager rondom een datagedreven werkwijze in de praktijk waar te maken.

Meer weten over dit project? Bel Martijn van der Weijden (06 537 686 75) of stuur een mail naar m.vanderweijden@innergo.nl.


Interesse?

Neem contact op voor
een vrijblijvende afspraak.