Cases-logos-Rijkswaterstaat-wit.png
 

Rijkswaterstaat is hard op weg een datagedreven organisatie te worden. Om deze digitale

transformatie te versnellen, is RWS Datalab in het leven geroepen. innergo begeleidt de inrichting

en dagelijkse operatie van dit bijzondere programma.

Uitdaging

Toenemende technische mogelijkheden creëren wereldwijd grote kansen. Zo ook voor Rijkswaterstaat. Zij

werken aan een praktijk waarin slimme sensoren, big data en innovatieve oplossingen het mogelijk maken

om een hogere kwaliteit te koppelen aan lagere kosten. RWS Datalab vervult hierbij een voortrekkersrol.

De leiding van het lab vroeg innergo om ondersteuning bij de inrichting en dagelijkse operatie van dit

bijzondere programma.

Actie

We hebben deze integrale opgave aangepakt vanuit twee duidelijke pijlers: visiegedreven en teamgericht.

De professionals van RWS Datalab verstaan hun vak, het is vooral zaak om ze te laten excelleren.

Hiervoor hebben we onder meer rollen beschreven, werkprocessen gedefinieerd, roadmaps ontwikkeld,

financiële kaders gecreëerd, planningen opgesteld en cultuursessies gefaciliteerd. Alles wat nodig is om

RWS Datalab snel progressie te laten boeken.

Resultaat

Na de officiële installatie in februari 2017 heeft RWS Datalab in korte tijd een stevige positie verworven.

Het snel groeiende team neemt steeds meer innovatieve projecten ter hand en ontmoet veel enthousiaste

reacties, zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat. Zo wordt het lab inmiddels als showcase gebruikt door

leveranciers van innovatieve IT-producten en is het lab genomineerd voor een Computable Award.

 

Meer weten over dit project? Bel Martijn van der Weijden (06 537 686 75) of stuur een mail naar m.vanderweijden@innergo.nl.


Interesse?

Neem contact op voor
een vrijblijvende afspraak.