Cases-logos-Rijk.png
 

Goed werkgeverschap is voor de Rijksoverheid een belangrijk onderwerp. Het Rijk heeft daarom besloten om de schoonmaak van haar gebouwen stapsgewijs weer in eigen beheer te nemen. Schoonmakers horen er dan weer bij. Om dit voor elkaar te krijgen is de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) opgericht.

Uitdaging

Meteen na de oprichting van de RSO sloten diverse organisaties binnen het Rijk vrij snel aan op de schoonmaakdienstverlening van de nieuwe organisatie. Dit had een flinke impact op de organisatie. Gelet ook op de te verwachten groei van de dienstverlening, vroeg de RSO aan innergo om heldere processen te definiëren, zodat het vanuit rust en structuur prestaties kon leveren.

Actie

Van meet af aan was duidelijk dat de RSO snel een sprong voorwaarts wilde maken. Het wilde kwaliteit leveren én werken vanuit een visie die de schoonmaker centraal stelt. Samen stelden we vast dat alleen goede processen definiëren hiervoor niet afdoende is. De RSO heeft daarom allereerst een krachtige strategie ontwikkeld, gericht op excellente dienstverlening. Ook de structuur, aansturing en verantwoordelijkheden binnen de organisatie werden scherper afgebakend. Onze bijdrage in deze fase was die van coach en sparring partner. Daarnaast hebben we samen met het team de kernwaarden van de RSO bepaald. Hiervoor hebben we LEGO® Serious Play® ingezet.

Resultaat

In de eerste fase van onze samenwerking met de RSO ontstond een stevig fundament voor de toekomst. In het vervolg ontwerpen we samen met de RSO processen die de organisatie helpen om mooie resultaten te boeken en ambities waar maken. De focus ligt hierbij op digitaal werken. Door te bouwen aan een digitaal platform, wordt de RSO dienstbaar aan de medewerkers – zij kunnen steeds meer het initiatief nemen. Van het bestellen van schoonmaakmiddelen tot het aanvragen van verlof. Zo creëert de RSO steeds meer waarde en betekenis voor alle betrokkenen.

Meer weten over dit project? Neem contact op met Michiel van Doorn (06 421 287 63) of stuur een mail naar m.vandoorn@innergo.nl.

Interesse?

Neem contact op voor
een vrijblijvende afspraak.