Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De organisatie zorgt voor droge voeten, voldoende schoon water, en goed en veilig verkeer over weg en water. In de ondersteuning van al deze taken, speelt de Corporate Dienst een belangrijke rol.

Uitdaging

Rijkswaterstaat had en heeft de uitdaging om zijn weg te vinden in de complexe dynamiek die automatiseren met zich meebrengt. Van het inrichten van de organisatie tot het aansturen van externe leveranciers. Omdat een goed proces begint bij goed opdrachtgeverschap, vroeg Rijkswaterstaat innergo om begeleiding bij het in kaart brengen van de opgave.

Actie

In dit proces hebben wij de methode DEMO ingezet. Hiermee brengen we actoren en hun verantwoordelijkheden in kaart, evenals de transacties die ze met elkaar aangaan. Zo ontstaat een procesmodel: een weergave van de dagelijkse praktijk die herkenbaar is én hanteerbaar voor de techniek.

Resultaat

DEMO bleek de weg naar betrokkenheid en eigenaarschap. Doordat interne opdrachtgevers inzicht kregen in hun vraag aan de techniek, konden ze het stuur zelf in handen houden. Dit is cruciaal voor het succes van elke automatiseringsopgave.

Meer weten over dit project? Bel Martijn van der Weijden (06 537 686 75) of stuur een mail naar m.vanderweijden@innergo.nl.


Interesse?

Neem contact op voor
een vrijblijvende afspraak.