De Alliantie ontstond na een fusie tussen vier woningcorporaties, vanuit de gedachte dat deze samen slimmer kunnen werken. Na de fusie volgde een voortdurend proces van harmonisatie, eerst op strategisch en vervolgens ook op tactisch en operationeel niveau.

Uitdaging

In dit proces vroeg de Alliantie aan innergo om de bundeling van vier regiobedrijven te begeleiden. Aan ons de taak nieuwe processen te ontwerpen én de implementatie hiervan te begeleiden.

Actie

Eenduidig en slimmer werken gaat niet vanzelf. We hebben daarom veel tijd besteed aan het doorgronden van de verschillende organisaties. Van best practices en ervaringen tot cultuur en workflows. In werkgroepen hebben we vervolgens samen met het team uniforme werkprocessen, communicatiediagrammen en gedetailleerde werkinstructies ontwikkeld. Hierbij waren meer dan 200 medewerkers betrokken.

Resultaat

Dankzij het harmonisatietraject, waarbij innergo de introductie van 20 werkprocessen van a tot z heeft begeleid, kan de Alliantie beter presteren. Belangrijk voor de controle en het eigenaarschap waren de introductie van communicatiediagrammen. Deze maakten inzichtelijk welke teams elkaar wanneer nodig hebben. Ook onze spiegelworkshops deden hun werk: zij faciliteerden het maken van afspraken tussen verschillende teams. Dit heeft het draagvlak voor de nieuwe werkwijze flink versterkt.

Meer weten over dit project? Bel Michiel van Doorn (06 421 287 63) of stuur een mail naar m.vandoorn@innergo.nl.


Interesse?

Neem contact op voor
een vrijblijvende afspraak.