De grootste verhuurder in het Westland, dat is woningcorporatie Arcade. Omdat de woningmarkt én de regelgeving volop in beweging zijn, had Arcade behoefte aan een aangepast proces voor het omgaan met vertrekkende en nieuwe huurders.

Uitdaging

Anticiperend op de geformuleerde ambities kwam Arcade zelfstandig tot een nieuw proces. Een nieuwe werkwijze voor de omgang met verhuurmutaties. Vervolgens vroeg Arcade innergo een quickscan uit te voeren, om verbeterpunten te identificeren.

Actie

Een nieuw proces heeft veel impact op de organisatie. Niet alleen op processen en systemen, maar ook op mensen – het beïnvloedt de samenwerking. Wij hebben de quickscan daarom integraal opgepakt, en alle facetten van de organisatie in beschouwing genomen.

Resultaat

De quickscan leidde tot een lijst concrete verbeterpunten. Arcade heeft deze vertaald naar concrete acties, voorzien van prioriteiten. Het proces voor de omgang met verhuurmutaties is hierdoor nog weer flink verbeterd.

Meer weten over dit project? Bel Ronald Hartsteen (06 147 997 75) of stuur een mail naar r.hartsteen@innergo.nl.


Interesse?

Neem contact op voor
een vrijblijvende afspraak.