de Alliantie VvE Diensten: samen de route uitstippelen


Cases-logos-alliantie-VVE.png

 

Uitdaging

VvE-diensten behoren volgens Den Haag al een tijdje niet meer tot de kerntaken van een woningcorporatie. Toen dit beleid bekend werd, zag de Alliantie VvE Diensten, een dochteronderneming van de bekende corporatie, zich voor een bijzondere uitdaging geplaatst. De organisatie besloot de handschoen op te pakken. Het vroeg innergo om ondersteuning bij het beantwoorden van kernvragen als: wat is onze positie en meerwaarde? En hoe kunnen we ons doorontwikkelen tot een waardevolle dienstverlener voor VvE’s? En welke (on)afhankelijkheid hoort daarbij ten opzichte van de Alliantie?

Actie

Samen met het team van de Alliantie VvE Diensten hebben we allereerst in enkele inspirerende sessies de beoogde wens-situatie in beeld gebracht. Vervolgens ontwikkelden we scenario’s om hiermee aan de slag te gaan. Hierbij maakten we onder meer gebruik van instrumenten als het Business Model Canvas en SWOT. Ook brachten we samen cultuurcomponenten in kaart. Alle bevindingen kwamen samen in visuele routekaart met een bijbehorend voorstel voor de implementatie. Dit verschafte de organisatie een helder perspectief: zo kun je de Alliantie VvE-diensten duurzaam positioneren en organiseren.

Resultaat

Doordat we het volledige proces definieerden en begeleidden, ontstond betrokkenheid, inzicht en rust bij de medewerkers. Concreet leidde het proces naast een waardevolle uitwisseling van ideeën en de totstandkoming van gedeelde inzichten tot een visuele weergave van de beoogde organisatie en de weg daarnaartoe. Door vervolgens een kopgroep te formeren kon de organisatie direct aan de slag met de implementatie.

Meer weten over dit project? Bel Martijn van der Weijden (06 537 686 75) of stuur een mail naar m.vanderweijden@innergo.nl.


interesse?

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.