Minister Blok wil zorgen dat woningcorporaties zich richten op hun kerntaken. Eén van de maatregelen is dat corporaties moeten laten zien welke activiteiten en bezittingen bijdragen aan kerntaken (Daeb) en welke niet (niet-Daeb). De wijze waarop corporaties dat doen wordt niet geheel voorgeschreven.

Het is aan de organisatie zelf om te komen met een deugdelijk plan voor de vastgoedportefeuille en de administratieve inrichting. Innergo voert voor Stadgenoot de projectleiding om te komen van plan tot uitvoering.

Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met Michiel van Doorn, m.vandoorn@innergo.nl, 06 – 421 287 63.