Team-Martijn2.png

door
Martijn van der Weijden
21 december 2017

Over wie gaat het, als de digitale revolutie het onderwerp is? Gaat het dan over de wereld, of over jou? Hint: dit is geen verhaal over de successen van Netflix, Amazon, Facebook of Airbnb.

Buzzwords als voorbode
Buzzwords rule the world. En dat is niet zo gek. Nieuwe digitale technieken veroveren de wereld en veranderen de manier waarop we leven, werken, samenwerken en waarde creëren. Dit opent ongekende mogelijkheden én zorgt ervoor dat uitdagingen snel complexer worden. Buzzwords zorgen daarbij voor houvast, als mantra en smeerolie voor het professionele discours. 

Daarnaast zijn buzzwords een kompas. Ze vertellen ons waar we ons op moeten richten. Van blockchain tot machine learning. En van Internet of Things tot artificial intelligence. Om zomaar eens een greep in de gereedschapskist van de digitale revolutie te doen. Dit zijn de technieken die de weg openen naar die ene belofte, het nieuwe goud: exponentiële groei. Niet een vlakke lijn van stabiliteit, of een gestaag stijgende lijn van incrementele groei, maar een heuse hockeystick.

Ook voor mij?
Nu kun je je afvragen wat jij hiermee moet. Bijvoorbeeld wanneer je organisatie de publieke zaak dient en al decennialang een stabiele koers vaart. Ik kan me best voorstellen dat je dan de vraag stelt: leuk die digitale revolutie, interessant al die buzzwords, maar gaat dit over mij? Het antwoord is even eenvoudig als urgent: ja. Dit gaat over jou.

De digitale revolutie heeft allang niet meer alleen betrekking op de successen van Netflix, Amazon, Facebook of Airbnb. Het gaat over jou en jouw organisatie. Want ook al zeggen de buzzwords je niet zo veel, en ook al ben je niet elke dag bezig met innovatie en digitalisatie, dan nog is één ding zeker: de technieken die de wereld overspoelen, raken jouw organisatie – al was het maar omdat ze je omgeving raken. Is het niet vandaag, dan wel morgen.

Uitersten ontmoeten elkaar
Deze simpele vaststelling leidt niet zelden tot reacties waarin uitersten elkaar ontmoeten. Misschien herken je je eigen respons hier ook wel in. Aan de ene kant snappen we dat de impact groot is en dat we hier zelf ook mee te maken krijgen. Aan de andere kant vermoeden we dat het zo’n vaart niet loopt, en stellen we onze persoonlijke bemoeienis met dit thema graag nog even uit.

Deze bi-modal (buzzword!) reactie is begrijpelijk, maar toch: ik ken maar weinig mensen die met plezier in een spagaat liggen. Er is daarom alle reden om wél in actie te komen. En het leuke is: dit betekent niet dat jouw organisatie meteen zelf moet gaan digitaliseren (al zou een oriëntatie daarop niet verkeerd zijn) of het pad naar disruptie moet inslaan. 

Hup! Naar buiten!
Wat het wel betekent? Dat je naar buiten moet kijken, vanuit het besef dat partnerships de nieuwe competenties zijn. Kijk dus niet alleen naar jezelf, want niemand kan het alleen. Kijk om je heen. Juist in tijden van digitale disruptie gaat het erom wie er in je team zit – met wie je samen kunt optrekken om jouw waarde voor je omgeving groter en duurzamer te maken. 

Het leuke is: de digitale revolutie en het ontwikkelen van organisaties komt daarmee op herkenbaar en vertrouwd terrein. Immers, het oriënteren op nieuwe partners en het aangaan van samenwerkingen heeft alles te maken met houding, gedrag en cultuur. En dat zijn geen buzzwords. Dus waar wacht je nog op, ga naar buiten. Veel succes