Is assetmanagement oude wijn in nieuwe zakken?


Team-Rojina-Yip.png

door
Rojina Yip
23 november 2017

Assetmanagement is bij veel woningcorporaties een hot item. Grip krijgen op het rendement van vastgoed is dan ook een logisch streven. Minder eenduidig is de omgang met assetmanagement. Er zijn grote verschillen in de wijze waarop woningcorporaties invulling geven aan dit thema.

In theorie is de hele corporatiesector het eens: assetmanagement is waardevol en belangrijk. In de praktijk hanteert bijna elke corporatie een andere aanpak. Dat heeft alles te maken met wisselende interpretaties van assetmanagement en de afbakening ervan. Kijk bijvoorbeeld eens naar de uiteenlopende manieren waarop assetmanagers en portefeuillemanagers binnen de organisatie zijn gepositioneerd.  

Het is van belang dat de sector beter vat krijgt op de rol van en omgang met assetmanagement. Vastgoed is immers het belangrijkste middel van corporaties. Het hart van de organisatie, de spil waar alles om draait – het verbindende element tussen corporatie, huurder en samenleving. Alle overige activiteiten zijn hier dienend aan. Assetmanagement is een middel om het rendement van een corporatie inzichtelijk te maken, en daarmee steeds belangrijker voor de aansturing van de organisatie.

Een betere omgang met assetmanagement begint met een frisse benadering, met aandacht voor alle lagen van de organisatie. Assetmanagement gaat namelijk om samenhang, om het bouwen van een brug tussen de collega’s op het strategisch niveau en de collega’s op het operationeel niveau. 

Assetmanagement vergt zodoende een integrale aanpak, gericht op rendement in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk. Omdat de term assetmanagement de gedachten kan sturen richting het domein van de financieel-georiënteerde investment manager, spreken we bij innergo daarom liever over integrale vastgoedsturing (IVS). Uiteindelijk is rendement het toverwoord, zowel bij traditioneel assetmanagement als bij integrale vastgoedsturing. Op het terrein van maatschappelijk rendement is het driekamermodel een uitstekend begin om het maatschappelijk rendement in kaart te brengen. 

Om het sturen hierop diep in de organisatie te verankeren, is meer nodig. Integrale vastgoedsturing vraagt om samenwerking. Uitwisseling. Transparantie. Allemaal zaken die niet automatisch ontstaan in de huidige praktijk, waarin de focus vooral ligt op datakwaliteit, het portefeuilleplan, implementatie van software en het opstellen van complexbeleidsplannen. Dit zijn goede bouwstenen, maar ze gaan alleen voor je werken als je zorgt voor verbinding met de rest van de organisatie. Deze verbinding is cruciaal om vastgoedstrategieën verdiepend uit te werken en waar nodig te anticiperen op veranderende omstandigheden.   

Daarmee raakt integrale vastgoedsturing aan het hart van woningcorporaties. Alle reden om dit onderwerp niet te laten steken op tactisch niveau. Een goede verankering in de haarvaten van de organisatie is belangrijk. Alle reden voor een brede blik en een scherpe herijking van best practices.