Het KNMI trekt en participeert in honderden (onderzoeks)projecten en programma’s. Van klein tot groot, van regionaal tot internationaal, en van validatie tot onderzoek. Met de invoering van portfoliomanagement wil de organisatie grip en rendement houden op deze bonte verzameling van initiatieven.

Innergo helpt met het vormgeven van het spel tussen alle betrokkenen bij portfoliomanagement. We richten ons op de processen, de raakvlakken tussen de betrokkenen en hun verantwoordelijkheden.

Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met Michiel van Doorn, m.vandoorn@innergo.nl, 06 – 421 287 63