Externe oriëntatie voor nieuwe klantwaarde


Startbijeenkomst 'Externe oriëntatie voor nieuwe klantwaarde'

12 juni 2018, 13u00 - 16u00 | TopsportcentrumRotterdam, Van Zandvlietplein 20, Rotterdam

Directeuren/bestuurders woningcorporaties, zorg, welzijn, gemeente | 3 PE-punten


Veel corporaties zitten met vragen over hoe zij invulling kunnen geven aan een goede en zinvolle samenwerking met hun maatschappelijk partners. ‘Wie zitten er in ons netwerk?’ ‘Welke rol nemen wij in?’ ‘Hoe leggen we de verbinding?’ ‘Wat moeten we hiervoor organiseren?’ Over dit soort vragen gaat de zoektocht naar Externe oriëntatie voor nieuwe klantwaarde.

Gastheren Frans Crijns (directeur-bestuurder Woningstichting Maasvallei) en Nico de Pijper (directeur-bestuurder Zorgwaard) nodigen hun collega's bij woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, en gemeenten uit voor een interactieve startbijeenkomst op 12 juni. De bijeenkomst wordt gefaciliteerd door Stekademy en de Servicecorporatie. Spreker tijdens de bijeenkomst is prof. dr. Patrick Vermeulen, hoogleraar Strategie aan Radboud Universiteit Nijmegen.

De startbijeenkomst is een ideale gelegenheid om te leren van en ervaringen uit te wisselen met collega’s van andere organisaties uit het veld. Daarbij is volop ruimte om te brainstormen over de definitieve invulling van de leerlijn. Jouw wensen en ideeën zijn van harte welkom! 

De bijeenkomst duurt van 13 tot 16 uur. Daarna praten we na met een hapje en een drankje. Kunnen we rekenen op jouw komst? Aanmelden is heel eenvoudig: je hoeft alleen maar een mail te sturen naar dlandmeter@stekademy.nl. Kosten voor deelname bedragen 495 euro per persoon, exclusief BTW.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kun je terecht bij Stekademy en de Servicecorporatie.