door
Sander van Maurik
9 januari 2016

De nieuwe Woningwet plaatst woningcorporaties voor complexe uitdagingen. In de praktijk zien we veel vertwijfeling, vooral rondom de implementatie van DAEB/niet-DAEB. Ondertussen nadert de deadline: het is 2018 voor je het weet. Hoog tijd om in actie te komen.

De Woningwet dirigeert corporaties terug naar hun kerntaak: betaalbare woningen bouwen voor mensen met een smalle beurs. Of dat werkelijk hun kerntaak is, daarover kun je discussiëren, zo blijkt uit ons interview met Franck Storm van Stadgenoot. Feit is: corporaties moeten aan de slag. Anticiperen op de nieuwe wet.

Dat zorgt voor hoofdbrekens en kopzorgen. Begrijpelijk, maar niet nodig. Als je een goed plan hebt, dan is het inrichten van teams, processen en systemen een te behappen opgave. Wij hebben ruime ervaring met de implementatie van DAEB/niet-DAEB in de administratieve organisatie. Zo leverden we een voorname bijdrage aan de daeb-implementatie bij Stadgenoot.

Over de implementatie van DAEB/niet-DAEB wordt al twee jaar intensief gesproken. Toch is de opgave te herleiden tot één kernvraag: hoe vertalen we het in de processen en de inrichting van de administratie? Dit betekent dat dit vraagstuk raakt aan de hele organisatie.

In de praktijk zien we dat het veel corporaties ontbreekt aan een scherp beeld van de te nemen stappen. Er is een zienswijze opgevraagd en een scheidingsplan ingediend. En daar stokt het. Herkenbaar? Wij overzien het geheel. Door wat complex is simpel te maken, krijgen we de opgave snel scherp.

Vervolgens helpen we op de wijze die ons kenmerkt: als procesbegeleider faciliteren we de veranderopgave, altijd in nauwe samenwerking met de organisatie. Samen zorgen we voor borging en creëren we de verbinding die nodig is voor een blijvend resultaat dat in de organisatie breed wordt gedragen. Niet op basis van een masterplan, wel door scherp te kijken waar de huidige situatie om vraagt.

De Woningwet is zeker niet door alle corporaties met gejuich ontvangen. Maar de wet is wel de realiteit. Op 1 januari 2018 moet elke corporatie klaar zijn. Dat is een mooie uitdaging, waaraan wij graag een bijdrage leveren. Voor elke corporatie die de stap van praten naar doen wil zetten: wij staan voor jullie klaar. Bel ons gerust.

Meer over de Woningwet:

DAEB-case Stadgenoot

Interview Franck Storm