Woningcorporaties moeten hun rol en dienstverlening herijken. Dat is de boodschap van Richard Polder, die zich na een omvangrijke carrière bij diverse corporaties heeft aangesloten bij innergo. Samen ontwikkelden ze de Servicecorporatie, een bijzonder initiatief om corporaties te ondersteunen op weg naar een positie in het hart van de samenleving. Een gesprek over klantwaarde, naar buiten kijken en de juiste mix.

Richard Polder is een man met een heldere visie op de corporatiesector. Dat is niet verwonderlijk als je zijn loopbaan beschouwt. Sinds 1979 voerde zijn carrière hem langs talloze leidinggevende en strategische functies bij diverse woningcorporaties. Bovendien was hij meer dan een decennium actief in de lokale politiek.

Waarom kies je nu voor deze stap?

‘Toen ik begin dit jaar de balans opmaakte, proefde ik bij mezelf de behoefte om meer te doen voor de corporatiesector als geheel. Als dat je ambitie is, dan moet je niet binnen een corporatie blijven, maar op pad gaan. Nadat ik hierover in gesprek raakte met innergo, ging het snel. We hebben de koppen bij elkaar gestoken en het resultaat is de Servicecorporatie.’

Wat is de Servicecorporatie?

‘Het vertrekpunt is een analyse. Die luidt dat corporaties worstelen met hun license to operate. Ze worden gezien als onvoldoende waardevol voor hun omgeving, vooral voor huurders. Klantwaarde toevoegen, dat is dé uitdaging voor de sector. Dit dwingt ze om in beweging te komen – zichzelf anders organiseren, nieuwe diensten ontwikkelen en weer waardevol worden voor de samenleving.’

‘Met de Servicecorporatie bieden we een handelingsperspectief om hiermee aan de slag te gaan. Vanuit een heldere visie beantwoorden we de hoe-vraag. In een notendop gaat dit over klantgericht werken, jezelf integraal en procesgestuurd organiseren en samenwerken met de wereld om je heen, van huurders tot partijen in je omgeving. Denk aan zorg, welzijn en natuurlijk gemeenten.’

Waarom ben je dit samen met innergo gaan doen?

‘We delen elkaars visie en vullen elkaars competenties aan. Dat is natuurlijk een prima basis voor samenwerking. Daar komt bij dat ik innergo al een jaar of zeven ken. Ik weet dat ze goed werk leveren, de sector goed kennen en veel ervaring hebben met het betrekken van de hele organisatie bij een ontwikkeling. Bovendien denken ze net als ik buiten geijkte kaders. Dat is precies wat nu nodig is.’

Hoe reageert de sector op de Servicecorporatie?

‘Vrijwel dagelijks hoor ik verhalen over hoe moeilijk het is een aanpak te kiezen. De Servicecorporatie roept enthousiasme op omdat we helpen bij het versterken van de visie én het in de praktijk brengen ervan. Bovendien richten we ons op een organische ontwikkeling. Geen revolutie maar evolutie. Dat wordt gewaardeerd. Corporaties willen graag verbeteren, geen nieuwe onzekerheden creëren.’

Wat zie je als het voornaamste knelpunt op weg naar resultaat?

‘Alles moet zich gaan richten op het externe belang: van de huurder en van de samenleving als geheel. Excelleren in het betrekken van je klant, dat moet het doel zijn. Hierover bestaan al veel goede ideeën, maar deze in de praktijk brengen vergt het loslaten van zekerheden. Dat is soms lastig. Maar ik zie het positief in, hoor. De tijd is rijp voor nieuwe initiatieven. En ik heb in de praktijk al gezien wat onze visie kan opleveren.’

Waaruit bestaat die ervaring?

‘Het creëren van klantwaarde vergt een kanteling van corporaties. Ze werken niet langer top-down en intern gericht, maar stellen zich faciliterend op, luisterend, met de blik naar buiten. Een belangrijk aspect hiervan is samenwerken. Het team in staat stellen om zelf initiatief te nemen. En de aansluiting zoeken met partijen in de omgeving.’

‘Ik heb veel ervaring met het in de praktijk van zelfsturing en met het smeden van coalities met partijen rondom de corporatie. Als je dit goed aanpakt, levert het je heel veel op. Het leuke is bijvoorbeeld dat een focus op het creëren van klantwaarde voor nieuwe energie zorgt, binnen én buiten de organisatie. Dat is directe winst.’

 ‘Ik merk ook dat corporaties er klaar voor zijn. Tijdens gesprekken in het land proef ik veel passie en ambitie. De uitdaging is om die om te zetten in daden. Als dat lukt, dan gaan woningcorporaties een mooie toekomst tegemoet.’